przedniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zniemczone księstwa śląskie lub społeczności niemieckie (np. mieszczanie) w Księstwie Cieszyńskim, w innych księstwach śląskich i poza granicami cesarstwa, - czeskiego - w kontaktach oficjalnych z odbiorcami z innych regionów czeskich, np. z królem, z przedstawicielami stanów czeskich, z księstwem opawskim, z księstwami dolno- i górnośląskim i w okresie „przedniemieckim”; w początkowym okresie do odbiorców i grup znających język czeski poza cesarstwem, np. w Polsce, - polskiego - w kontaktach półoficjalnych (oficjalizowanych) i nieoficjalnych wewnątrz Księstwa (por. Trelińska, 1983) oraz oficjalnych z odbiorcami z terenu Królestwa Polskiego; to ostatnie twierdzenie w świetle dotychczasowej literatury przedmiotu wymaga udowodnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.