przedpozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stanowisko Norwida w literaturze. W zakończeniu swoich wywodów pisał Cywiński: „Nikt oczywiście nie będzie umieszczał Norwida w pozytywizmie, ale trzeba zdać sobie sprawę, że jest on ostatnim ogniwem naszej literatury przedpozytywistycznej, pisarzem świadomie wyzwolonym z romantyzmu i prekursorem nowych kształtów poezji [...]”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo