przedrimbaudowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sowych bluzach?), próba sprowadzenia utworu do jakichś znanych „życiowych” sytuacji nie może się udać — choć zwykle udaje się w stosunku do poezji „przedrimbaudowskiej”: Mickiewiczowskie Polały się łzy... można sprowadzić do „życiowo znanej” sytuacji — gorzkiej refleksji nad własnym życiem u progu starości. Tutaj poeta nie daje nam takich odsyłaczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prokop, Jan 1964. Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.