przedstawicielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy jej przypisać ten tytuł przedstawicielski nietylko dlatego, że jest najświeższa co do czasu, ale i dlatego, że stanowi bodaj najdojrzalszy przejaw stylu monumentalnego, że w zestawieniu z adaptacją, której Wyspiański dokonał w r. 1901, ukazuje miarę nowości i miarę przybliżenia do ducha utworu Mickiewicza i do jego teoretycznych postulatów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.