przedsurowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „materię” — powie Stagiryta. ów „przedsurowiec” — uX>) okazuje się tak różnorodny, jak różnorodne są konkretne dane jednostkowe i wielorakie ich przejawy w świecie obiektywnej rzeczywistości objętej nazwą „bytu” i mogącej być przedmiotem dociekań „filozofii drugiej”. Ten „przedsurowiec” bezpośredni uczniowie i komentatorzy Arystotelesa nazwali TipoGzyzię oXai, a więc czymś jakby „surowcami wtórnymi” albo „drugimi”, w przeciwstawieniu do 7rpcóx7) uXyj — „surowca pierwszego”, „pierwotnego” albo „pra-przedsurowca” w ścisłym tego słowa znaczeniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.