przedsynoptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) XXIII Dziewięć jest zwierciadeł: cztery widzialne dla nas — nasze Ewangelie, i pięć niewidzialnych: wspólne dla Mateusza i Łukasza przedsynoptyczne źródło Q, następnie „dwa odrę bne“ (Sonderquelle), po jednym dla każdego z nich, najgłębsza warstwa A IY Ewangelii i wreszcie najciemniejsze, najbliższe nas zwierciadło — agrapha. Dziewięć tych zwiercia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mereżkowski, Dymitr 1937. Jezus nieznany, przeł. J. Horzelski, Warszawa : Powszechna Spółka Wydawnicza „Płomień”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.