przefotografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sokości nad poziomem morza i nachylenia. Opracowania fotogramów w fotogrametrii płaskiej dokonuje się za pomocą przyrządów zw. przetwornikami; polega ono na przefotografowaniu zdjęć wykonanych kamerą o przypadkowej orientacji na plany o określonej skali. W fotogrametrii przestrzennej do opracowania zdjęć (stereogramów) używa się instrumentów zbudowanych na zasadzie stereoskopu (—► stereoskopia), pozwalających oglądać i mierzyć przestrzenny model sfotografowanego terenu. Sam pomiar realizuje się za pomocą widocznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.