przegwiazdowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schemat ten wydaje mu się na to zbyt ubogi i zbyt akademicki. Autor podejrzewa np., że może on zawieść przy badaniu bardzo silnie skoncentrowanej materii, takiej np., jak postulowana przezeń materia przegwiazdowa. Wydaje mu się prawdopodobne, że w warunkach silnej koncentracji, pewne własności cząstek elementamych mogą ulegać modyfikacji nie dającej się wytłumaczyć w terminach mifcroredukcji. Własności elementów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.