przeindywidualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest. „Ja bym powiedział — pisze Rozwadowski — że dotąd jasno jeszcze samego problemu nie widzimy i jak zawsze, kiedy się umysł ludzki gubi w mnóstwie szczegółowych faktów, potrzeba dźwigni teorii albo naukowej h ipotezy” (85a, 53). Zastrzeżenia konkretne łączą się głównie z tym, co sam podkreśliłem wyżej, mianowicie z owym krańcowym przeindywidualizowaniem, związanym z podsunięciem każdorazowych aktualizacyj konkretnych zjawisk językowych na miejsce systemu językowego indywidualnego. Największą reakcję wywołało to u Tadeusza Kowalskiego, który w swym, zdrowym w zasadzie, odruchu posuwa się do zanegowania możliwości naukowego zracjonalizowania nawet indywidualnego systemu językowego: „Odchylenia nie pozwalające wyjść poza jednostkę ludzką i mające swe wytłumaczenie w różnych bardzo szczególnych, często efemerycznych zbiegach przyczyn, nie mogą mieć wartości naukowej, a rejestracja ich powiększyłaby tylko balast oderwanych faktów, pod którego ciężarem i tak już ugina się nauka współczesna” (85a, 50). Dlatego też propo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.