przeintelektualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LIRYKA. POEMAT 23 nie świadczą na niekorzyść jego wierszy. Dowodzą one, że obok poezji tej, konsekwentnej w swych założeniach, trudno przejść obojętnie. Może ona razić dziś pewną koturnowością, niejasnością, przeintelektualizowaniem, ale jest — podobnie zresztą jak poezja Piętaka — przejawem określonych założeń, ciekawej wyobraźni i dużej kultury poetyckiej. Zarówno gwałtowna reakcja przeciw reprezentowanym przez Sowińskiego tendencjom stylistycznym, jak też nie pozbawiona zapewne związku z tym nikła aktywność poety, wiernego raz przyjętym kanonom artystycznym, stały się przyczyną, że dopiero teraz twórczość jego została przypomniana. Być może, iż owe dość hermetyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.