przekąśnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w reputacji zaszkodziła. Z proponowanej alternatywy niejeden by wybrał jej komponent drugi: płakać, ale w takich okolicznościach należy złożyć z tego utyskiwania, gdyż nie jest tak źle, skoro i do złośliwego śmiechu się trafia sposobność nie lada, gdy uparty i baczny czytelnik poprawi ostremu felietoniście błąd w cytacie królewskim Deus ! vincit na Deus vicit. A z czego się śmiać? Ano z tego, że poprawiacz błędu w wypowiedzi jednego króla sam przekąśnie cytuje wypowiedź innego króla, ale także z błędem: „Disce puer Matinae”. Zapomniał korektor, że przysłówek pisze się latine, co właśnie znaczy „po łacinie”. Całkiem więc jak w przysłowiu „Uczył Marcin Marcina”, choć lepiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Reczek, Stefan 1988. W rzecz polską wstąpić, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.