przekątniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wchodzących w skład wyposażenia parterów. Przyjęty podział przekątniowy, z ośmiobocznym centralnym kwietnikiem znalazł niespodziewane potwierdzenie w naturze przy przekopywaniu terenu, podczas którego wydobyty na powierzchnię żwir dawnych dróg, wyznaczył ich pierwotny przebieg i szerokość. Znaleziony później plan ogrodu był drugim, dokumentarnym stwierdzeniem słuszności zamierzonej rekonstrukcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.