przekładca-mężczyzna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga uwaga dotyczy uderzającej feminizacji zawodu. Właściwie wszystkie powieści — szczególnie obszerniejsze — wyszły spod kobiecego pióra. Dziełem panów są przeważnie tylko drobne książeczki. Od dłuższego czasu można obserwować gust przekładców-mężczyzn do zwięzłych form: liryka, dramat, esej, reportaż. Każda z tych form stawia odrębne (i trudne) zadania artystyczne, lecz zwalnia równocześnie z tak długotrwałej próby cierpliwości, do jakiej zawsze zmusza powieść...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.