przekłusować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) \ „kiwnęła palcem”) itd. Zbytnią znowu pomysłowość wykazała tłu' mączką przekładając „polony” (rodzaj kiełbaski, tu w znaczeniu ! „grubasa”, „serdela”) jako „dziwka”. Nie ma też po polsku słowa „przekentrować”, lecz zwyczajnie „przekłusować” (canter by). Zła jest korekta książki, skoro na przykład w ostatnim zdaniu zamiast „czerwcowym” czytamy „czerwonym”. Ponadto tytuł oryginału, Brighton Rock, nie oznacza, jak często sądzono, „skały Brighton”, ale rodzaj krystalicznych cukierków w kształcie pałeczek, w które wtopiona jest kolorowa nazwa Brighton; w jakimkolwiek miejscu 1 rozłamiemy cukierek, odczytamy to samo słowo. „Pałeczka Brighton”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.