przekaz-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7.2. 	POLISEMIA ZNAKU A NIEJEDNOZNACZNOŚĆ PRZEKAZU Mówiąc wyżej (w pkt. 2.1) o znaczeniu znaków, przedstawiliśmy sprawę w sposób umyślnie uproszczony. Ze sformułowań naszych mianowicie zdawałoby się wynikać, jakoby każdy znak-typ miał w każdym przekazie-typie tylko jedno i zawsze to samo znaczenie, i odwrotnie — jakoby każdemu znaczeniu odpowiadał w każdym przekazie-typie zawsze ten sam znak-typ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.