przekaz-wyraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne niech spróbuje posłużyć historyczny opis symbolizacji w kościele. Miejmy przy tym nadzieję, że opis ten, zorientowany ku problemom ważnym dla historii sztuki, pozwoli na wnioski ogólniejsze, dotyczące semiotycznych warunków stwarzanych przez środowisko katolickiego sacrum i semiotycznych właściwości różnych środków przekazu-wyrazu zgromadzonych w kościele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.