przekazywacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na ziemi. Opór materii, konieczność poznania i opanowania w każdej sytuacji twórczej praw dyscypliny technicznej, owe kulisy techniczne każdej ludzkiej wielkości przypominają nam, że człowiek na ziemi jest nierozdzielną osobowością psychofizyczną i inną być nie może, że nie ma tu intencji bez środków i myśli bez ciała; po drugie zaś w sposób zdrowy pomniejszają one każdą ludzką wielkość przypominając, że człowiek w swych dziełach nie jest Stwórcą, lecz świadkiem piękności Stworzenia, jej naśladowcą i przekazywaczem. Dlatego też, mówiąc tu na ziemi o poezji, malarstwie i muzyce, zamiast o ideach wolę mówić o rymach, farbach czy dźwiękach; ukazując techniczne kulisy dzieła nie popadamy bynajmniej w bezideowość, lecz sprawiedliwie pomniejszając sprawę ludzkiej twórczości dajemy wyraz przepajającej tę twórczość ziemskości: na ziemi można tęsknić do nieba, ale nie w nim być, ziemia jest bowiem zaledwie przedsionkiem nieba, a twórca ziemski w żadnym wypadku nie jest równy Stwórcy; jeśli zacznie sobie roić, że to on jest Stworzycielem, szybko na jego właściwe i przyrodzone miejsce ściągnie go niezłomny, wszędobylski a błogosławiony, materialny opór techniczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kisielewski, Stefan 1998. Pisma wybrane. Rzeczy małe, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.