przekierowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiego stanu rzeczy mogą być różne, np. mogą to być konsekwencje procesów technicznych, politycznych, religijnych itp. Niezaspokojone potrzeby wywołują niezadowolenie, frustracje, przekierowanie energii psychicznej zmobilizowanej dla osiągnięcia środków zaspokojenia tych potrzeb, przeciw rzeczywistym czy urojonym przeszkodom, krótko — powstaje stan napięcia emocjonalnego, niepokoju psychicznego, który poprzez styczności, porozumiewanie się, komunikowanie sobie doznań i przeżyć, przez różne kanały informacji zosta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepański, Jan 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.