przekinąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poeta Barzymowski w wierszowanym opisie podróży z Gdańska do Lubeki stara się wzbudzić grozę opisem burzy, kiedy to obłok straszliwy: Uderzy o maszt sobą i wywinie Kilkakroć kołem, a maszt się przekinie Na bok proporcem, tak aż dotknął wody Wierzchem kilkakroć i znowu przez szkody Podniósł się w górę, przebóg! aż sdrętwiały Członki, a włosy na głowie nam wstały, Patrzając na to, bośmy rozumieli, Żeśmy się nawznak już wywrócić mieli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo