przekladalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy dane jest zdanie w materialnym sposobie mówienia, czy też ogólniej: zdanie, które nie jest właściwym zdaniem przedmiotowym, to przełożenie go na formalny sposób mówienia nie zawsze jest potrzebne, ale zawsze powinno być możliwe. Przekladalność na formalny sposób mówienia stanowi kamień probierczy dla wszelkich zdań filozoficznych, a ogólniej — wszelkich zdań, które nie należą do języka żadnej z nauk empirycznych. Szukając przekładu, należy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Carnap, Rudolf 1995. Logiczna składnia języka, przeł. B. Stanosz, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.