przeklasyfikować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) faktury. Każda sztuka tkaniny powinna- stanowić jedną całość. Czasem spotyka się sztuki składające się z kilku kawałków tej samej tkaniny o jednakowej barwie i odcieniu. Jeśli tkanina nie odpowiada podstawowym warunkom określonym PN, dostawca powinien na etykiecie przeklasyfikować tkaninę do odpowiednio niższego gatunku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Druri, Zinaida, Rębowska, Zofia 1969. Technologia krawiectwa lekkiego, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.