przeklasyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skargi na przeklasyfikowanie robotników. Wyjaśnić dlaczego przy heblarkach bhp (bezpieczeństwo i higiena pracy) nawala, dwa wypadki w miesiącu, choć nie wykonują norm. Wąskie gardło *) trzeba usunąć. Ni stąd ni zowąd zastanawia się nad wąskim gardłem i dlaczego mówi się usunąć, a nie rozszerzyć ?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.