przeklasyfikowywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oznacza broń niezdatną do dalszej eksploatacji i naprawy, wymagającą wycofania ze stanu wyposażenia oddziałów. Broń piątej kategorii jest zwykle niszczona lub przeklasyfikowywana do broni szkolnej. Kryteria zaszeregowania broni do poszczególnych kategorii zależne są od rodzaju tej broni, jej przeznaczenia oraz możliwości gospodarczych danego kraju. W różnych krajach warunki określające...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.