przeklinienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla ułatwienia grupuję przykłady ze względu na części mowy 1) Rzeczowniki a) dobór formantów słowotwórczych z niewłaściwych kategorii i typów: błotnica (‘błotnik’); krawczynia (‘krawcowa’); łącznictwo (‘łączność’); łgacz (‘łgarz’); posłuszność (‘posłuszeństwo’); powierzchność (‘powierzchnia’); prawosławnicyzm (‘prawosławie’); przedwiosna (‘przedwiośnie’); przeklinienie (‘przekleństwo’); starowanie (‘staranie’); Ukrainę zycy (‘Ukraińcy’); wychowaniec (‘wychowawca’); wychowańczynia (‘wychowawczyni’); b) częste tworzenie formacji słowotwórczych przez derywację wsteczną: czyść (‘czyściec’); kwit (‘kwitnienie’); przeklina (‘przekleństwo’); przekwit (‘przekwitanie’): wymiot (‘wymioty’); c) brak uwzględnienia oboczności występujących w tematach słowotwórczych podstawy i derywatu; jubileat (‘jubilat’); kolarstwo (‘kolarstwo’); wierciarka (‘wiertarka’); zatrudniący (‘zatrudniający’); zuchstwo (‘zuchostwo’); d) niewłaściwy prefiks pociągający za sobą zmianę lub modyfikację znaczenia: odbiał (‘nabiał’); odstąp (‘ustęp’); pierściony (‘pierścionki’); podział (‘przedział w pociągu’); (por. deformacje semantyczne i lek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.