przekodowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych przekazujących informację). Miller, rozwijając swą teorię zapamiętywania, wysuwa hipotezę, że pamięć jest swoistą maszyną matematyczną o pewnej ilości rejestrów, służących do magazynowania danych wejściowych. Każdy poszczególny rejestr posiada dużą pojemność, tzn. jest w stanie zmagazynować wielką ilość informacji. Ale nasza „maszyna“ pamięciowa jest tak skonstruowana, że wymaga przekodowania i takiego ugrupowania, takiej „aranżacji“ materiału na wejściu, by ilość symboli wejściowych nie przewyższała ilości rejestrów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.