przekodowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) języka, zwłaszcza związane z modelami generatywnymi i działającymi, pokazało, że poszczególne poziomy struktury językowej nie mają tej autonomiczności, którą im dawniej przypisywano. Działalność językowa ukazała się jako wielostopniowy proces przekodowywania informacji, którego różne fazy są powiązane skomplikowanymi zależnościami. Dla teorii lingwistycznej wypływał z tego wniosek, że przy opracowywaniu prostego i ekonomicznego sposobu zapisu informacji językowej, odnoszącej się do określonego poziomu struktury językowej, koniecznie trzeba mieć na uwadze cały proces generowania (analizy, syntezy) i skutki, które może wywołać dany sposób zapisu na wszystkich pozostałych poziomach. Badanie tych skutków doprowadziło do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.