przeredagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ponujemy opisami tłumaczeniowej praxis. Właśnie do nich zwracają się dziś najciekawsze czasopisma reprezentujące dziedzinę translatoryki. Coraz częściej praktycy przekładu godzą się ujawnić szczegóły swojego warsztatu, pozwalają przyjrzeć się kolejnym wersjom i przeredagowaniom, które generują (niedokończony) produkt. To tu kryją się główne fascynacje interlingwalizmu i tu możemy najwięcej zrozumieć z jego płodnej złożoności. Świadomość, że moja książka przyczyniła się do takiego rozwoju wypadków, byłaby dla mnie wielką nagrodą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.