przeszycie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryzacji najistotniejszego środka transportowego na wojnie. Tak główne magistrale Grodno-Białystok-Warszawa oraz Brześć-Warszawa, jak i przecinające je rokady, stanowiące w sumie wystarczającą dla obsługi rosyjskiego zachodniego frontu sieć kolejową, pozostać musiały martwe. Uruchomienie ich bowiem było niemożliwe z powodu zbyt wielkiej szybkości marszu rosyjskich armij i dla niemożności równie szybkiego przeszycia wąskotorowych linij, a dalej z powodu zburzenia przez nas mostów, ewakuowania taboru kolejowego za Wisłę i braku taboru rosyjskiego. Trzeba więc było pogodzić się z faktem, że końcowe stacje kolejowe, które były w danym wypadku najdalej wysuniętemi na zachód stałemi stacjami rosyjskiego etapu, pozostaną nad Niemnem i Bugiem. Tam przeto za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.