przewaloryzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ' Motywacje związane ze zmianami terytorium państwowego Polski nie wytrzymują krytyki. Przesunięcie granic Polski wiązało się ze stratami terytorialnymi. W przeprowadzonych ramach wynikło nie z polskiej inicjatywy lecz sowieckiej i było częścią sowieckiego planu parcia na Zachód. Przewaloryzowanie byłego majątku polskiego na terytoriach Kresów Wschodnich i majątku poniemieckiego na terenie Ziem Odzyskanych zostało podyktowane interesami ZSSR. Przywódcy partyjni przyjęli bez sprzeciwu ten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.