przybocznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) propozycja, acc. -ę 136 prosić, proszę panią 114 prostaczy 250 prosto 47, 51 protestacja 82, 83 prowadzić się 53 próg, -a 124 Prusy, w Prusach, w Prusiech 128 pryncypalny 98, 101 prykmeta 23, 27 prynuka 23, 27 prząść 337 przebierać się 49 przechodzić 266 przechód 203, 206 przecięciowy 243, 247, 248 przeciętny 243, 248 przeciwpostawić 37 przedech 203, 206 przedmiejski 243 przedmieście 243 przedmieściowy 243, 247 przedmiotowizm 168, 169 przedni 248 przedniojęzykowy 213 przednówek, na przednówku 118 przedpiersień 89 przedsiębiorcę 133 przedsięwziąć 113 przedstawić 282, 308 przedugodny 227, 228 przedwstąpić 203 przedwstęp 203, 206 przedwyjściowy 247 przegon 203, 206 przeinaczyć 282 „przejdować“ 266 przejmować 265 przejmywać 263, 265 przekąs 220 przekąsać 220 przekąsny 220, 228, 229 przekąsywać 221 przekładzina 37—38 przekochać się 281, 308 przekonać 308, 336, 355, 356 przekonać kogo 336 przekonać kogo o co 282 przekonywująco 267 przekonywujący 267 przekupować 268, 269 przelew 203—204, 206, 207 przemagać 282, 308, 336, 355, 356 przemilczywać 263, 265 przeminąć 337 przeminąć się 336, 337 przemóc 282, 336 przemysłowce 132 przenosić 282, 306 przenaturzyć 282, 308 przeodziewek 149, 152 przeorycha 182 przepaście 137 przepaścistość 139 przepiórzyca 178, 180 przepustny 221, 228, 229 przepustowy 221 przerzec 282, 308 przesłuchiwać się 263, 264, 265 przesłyszeć się 264 przestać 337 przestrzegacz 157 przeświecać 337 prześwietlać 337, 355 prześwietlić 337 przeważać 232, 336 przeważnie 232 przeważny 231, 232, 236 przewidywać się 282, 308 przewtórzyć się 282, 308 przeżywać 282, 308 przędza 337 przęsło 337, 355, 356 przodek 152 przodowy 243, 247, 248 przybocznik 161...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.