przybor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Język Syrokomli 357 przestać 574, (z gen) 676 przestawać 533, 574, (z instr) 708 ‘przeslosować 18 ‘przestosowanie 18 ‘przestosowanie 107 przestrach 725 przestróg (gpl) 90 przestrony 251 przestrzegacz 265 ‘przestwór 89 przestworny 308 przestwór 725 przeszatanić się 548 przeszkadzać (z gen) 679, (do czego) 608 przeszkód (gpl) 90 przeszlę 168 przeszłodniowy 302 ]) rzesz umieć 574 ‘prześcigi 725 prześcignąć 576 prześlad 725 prześladowań 438 prześlęczeć (z acc) 696 prześlizgać się 527 przeświecać 36 przeświecać 36 przetęsknić 593 przetrzeć (z gen) 676 przetrzej (imp) 550 ‘przetrzepać 725 ‘przetwarzać się 725 przeuczyć 593 przewalczyć 592 przewartowanie 2 przeważnie 601 przeważny 725 ‘przeważyć 725 przewidywać 535 ‘przewłoka 114 ‘przewodca 100 ‘przewodzca 100 przewódzca 205 przewódżca 205 przewrotu 103 ‘przewrotność 103 * przew rótny 103 przez 629, 637—8 przezdrowie 725 przezrocze 334 przeznać 592 przeznawać 592 przezysk 725 przeźroczysty 162 ‘przeźwisko 153 przodki (npl) 365, (apl) 371 przodkować 541 przodkowanie 541 przodowy 302 przodzie (lsg) 79 ‘przodek 112 przy 639 przybierać 45 przybieżeć 546 przyboleć 593 przybor 725 przybrać się 592 ‘przybudowla 725 przybylec 258 przybyły 560 ‘przybyszka 281 ‘przychód 86 przychodnie (apl) 371 przychodzień (= prze-) 18 przy chować 592 ‘przychyleń 438 przychylić (z acc) 692 ‘przyciąć 725 przyciągnienie 563 przyciągniony 517 przy cierpieć 18, 64 przycięli 121 przyciśnęli 160 przyciśnięty 517 przyciśnij 190 p rzyci śniony 517 przyczaj on 438 przyczepka 282 przyczyniać się 725 przyczynić 725 przydzie 189 przydź 189 przygarniej (imp) 550...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.