przybramowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PIESKOWA SKAŁA — Zamek. — W czasie podjętych w r. b. prac odkrywczokonserwatorskich w zamku, natrafiono poza cennymi odkryciami architektonicznymi na ślady dekoracji malarskiej. Fragmenty te znalazły się rozproszone we wnętrzach zamku, jak dotąd w trzech salach II piętra skrzydła wschodniego i na ścianach krużganków. Spośród tych fragmentów — jeśli pominiemy malarską artykulację ścian zewnętrznych z XVIII w. — szczególny interes budzi dekoracja glifów okna sali, obok wieży przybramowej. Dalej dekoracja, dawniej mieszcząca się na zewnętrznych ścianach tejże wieży, dostępna dzisiaj z dobudowanej przy niej drugiej wieży z XVIII w. Pierwsza z nich przedstawia w dwóch glifach pionowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.