przybysz-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ale i pełniejszy, bardziej zaakcentowany rytm. Walka skazańców o życie przechodzi przez nowe etapy, nowe fazy; kontrast między „zawodowcami” a intelektualistą-utopistą staje się znakomitym środkiem ekspresji; nieco za nagły w poprzedniej wersji rozwój zdarzeń — teraz wyczerpuje całą serię nowych możliwości; sytuacje się piętrzą, ale nigdy nie tracą swego właściwego sensu, swego głębszego znaczenia — sensu walki o życie, realnej i konsekwentnej, której tłem jest niepoważne i nieuważne zachowanie się przybysza-intelektualisty. Dla widza, znającego obie wersje sceniczne Śmierci na raty, ciekawą jest rzeczą, że autor umiał dobudować nowe sceny i wątki w sposób tak swobodny; niemal się nie dostrzega tej operacji, a w każdym razie uznaje jej naturalność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.