przyczyna-rzecz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gadnienia nas interesuje. Toteż, choć jesteśmy zasadniczo przeciwni zarówno teorii poznania Hume’a, jak sprowadzaniu przezeń związku przyczynowego do stałego następstwa, możemy się zgodzić z W. Wundtem, również przeciwnikiem fenomenalizmu, że zasługą Hume’a było zastąpienie przyczyny-rzeczy przez przyczynę-zdarzemie (6, str. 579)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.