przyczyna-synteza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wartość. Arystotelesowska koncepcja definicji nie została utworzona apriorycznie i niezależnie, lecz była wyrazem filozoficznej wizji świata, a więc wizji świata w świetle czterech przyczyn, przede wszystkim w świetle przyczyny formalnej. Dlatego też podstawą dla arystotelesowskiej definicji jest przyczyna formalna jako naczelna - jego zdaniem - przyczyna rzeczy oraz jako przyczyna-synteza przyczyn. Jeśli przyczyna formalna jest w pewnym stopniu syntezą przyczyn (wszystkie bowiem przyczyny - zdaniem Arystolesa - sprowadzają się ostatecznie do przyczyny formalnej), to ujęcie poznawcze tej przyczyny, wyrażone w formie definicji, może być uważane za ujęcie poznawcze samego bytu. Gdy jednak stanie się na innym stanowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995a. Dzieła. T. 2. Realizm ludzkiego poznania, wyd. 2 popraw., Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.