przyczyna-zasada

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) no-teologicznego, miały komentarze do pism logicznych i ,.filozofii pierwszej" Stagiryty. W wyniku tych prac o swoistym charakterze badawczym, Tomasz mógł przyjąć, że w całokształcie struktury ludzkiego poznania i wiedzy, filozofia jako nauka o najwyższych przyczynach-zasadach łączy się przedmiotowo z wiedzą o „pierwszej przyczynie-zasadzie najwyższej", a zatem nie ma rozdziału między filozofią i teologią, lecz tylko współpodporządkowanie rozumu wierze i poznania z przesłanek rozumowych poznaniu z wiarą. Podporządkowując filozofię teologii, Tomasz rów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.