przyczynkarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzeczywistość literackiego dzieła sztuki. Autor wyraźnie usiłuje sproblematyzować i jakoś wyjaśnić badane przez siebie zjawiska, a choć to zrobił jednostronnie, wysiłek ten zasługuje na najwyższe uznanie, jeśli się zważy, że był to przecież okres wszechwładnej hegemonii przyczynkarstwa filologicznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.