przyczynkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Część druga Tomu to „Rozprawy i udokumentowane wspomnienia”. Jest ich sześć. Przyczynkowo, dla historyka, największą wartość ma praca Wacława Ghocianowicza pt. „Historia dywizji litewsko-białoruskiej w świetle listów Józefa Piłsudskiego”. Jest ona bardzo cennym uzupełnieniem krytycznym „Listów”. Roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.