przyczyno-symbol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba tu jeszcze zauważyć, że myślenie synkretyczno-magiczne cechuje się, jak to trafnie chyba zauważył Cassirer9, który operował w tym przypadku kategorią „mitu”, swoistym «idiografizmem». Zarówno aspekt przyczynowy, „metonimiczny”, jak i aspekt symbolizowania, „metaforyczny” synkretyczno-magicznego powiązania: działanie («przyczyno-symbol») - cel (zamierzony skutek-obiekt symbolizowany) występują zawsze «jednorazowo», konkretnie, nie zaś z uwagi na jakąś zasadę ogólną, np. coś w rodzaju prawa dzisiejszej nauki. Z tego właśnie względu podkreślałem nieco wyżej, iż idzie o powiązanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.