przyczynowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3 Arystoteles nie mia) w swym systemie koncepcji przyczynowania stwórczego — i to jest jeden z momentów odróżniających jego filozofię od filozofii św. Tomasza. W tłumaczeniu świata przyjmował, że materia jest z natury swej odwieczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.