przyczynowo-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i polityczno-ideologicznej życia społeczeństwa — do stosunku fundamentu i n. tej budowli. Charakteryzując w ten sposób stosunek wzajemny ekonomicznej i polityczno-ideologicznej sfery życia społ., Marks unaocznił przyczynowo-funkcjonalną zależność tej ostatniej od sfery ekonomicznej. Kreśląc obraz zależności przyczynowych zachodzących między sferą polityczno-ideologiczną a sferą ekon. oraz uwypuklając funkcjonalną rolę,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo