przyczynowo-genetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowe tendencje, zwłaszcza w krytyce lit., pobudziła we Francji filozofia H. Bergsona. Z jej naczelnej tezy 0 ciągłym, dynamicznym i twórczym przebiegu życia, nie poddającym się schematom intelektualnego poznania, zrodziły się m.in. postulaty tzw. krytyki twórczej (A. Thibaudet), wg których dzieło lit. nie daje się objaśnić w kategoriach przyczynowo-genetycznych lub sprowadzić do obiektywnych systemów norm i wartości, Jęcz jako akt spontanicznej ekspresji twórczej, dostępne jest tylko intuicyjnemu wglądowi. We Wło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szybka, Czesław 1963. Dobór i układ treści w podręcznikach historii dla szkoły średniej, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.