przyczynowo-przydawkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bo druge to so parxate. (Wx/24, 559 Lipowo, Ostróda) muśi być zdrowe, bo druge to majo śfame to pruxńejo (Wx/24/548 Lipowo, Ostróda) 4. Bo spójnik wprowadzający zdanie przyczynowo-przydawkowe o funkcji charakteryzującej, najczęściej uzasadniającej nazwę danego przedmiotu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.