przyczynowo-skutkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie ryzykownej operacji dokonuje Makowiecki na Akropolis, „po drodze“ zresztą dając bardzo śmiałą i zastanawiającą interpretację ideową dramatu. Okazuje się, że dla autora każda kompozycja oparta na innych zasadach niż sama tylko przyczynowo-skutkowa logika zewnętrznych wydarzeń czy psychologicznych przeżyć, a więc np. świadome stosowanie symetrii, kontrastu, wielokrotny powrót tego samego motywu, szeregowanie motywów związanych ideową czy nastrojową jednolitością itp. — wszystko to ma cechę „muzyczności“. Zapewne,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.