przymiotnik-przymiotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W wykazie tym zostały ujęte wyłącznie zestawienia bliźniacze typu rzeczownik-rzeczownik, ale u Orkana spotyka się także zestawienia bliźniacze typu przymiotnik-przymiotnik, np. daleki-wysoki (Listy ze wsi II 184); częściej ten typ połączeń dwu przymiotników przybiera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karaś, Mieczysław et al. (red.) 1972. Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.