przyrodniczo-glebowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) j Pewnego zweryfikowania wymagają kryteria określające | specjalizację zespołów i dające im prawo do korzystania ze zwiększonej pomocy państwa. Przy ustalaniu minimal! nej produkcji z jednostki powierzchni należałoby przyjI mować nie hektar fizyczny, jak dotąd, ale przeliczeniowy, uwzględniając tym samym warunki przyrodniczo-glebowe, natomiast minimalna produkcja zespołu powinna być możliwie wysoka, gdyż powinna stanowić zachętę do powiększenia zespołu. Jednakże musi ona być zróżnicowana re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woś, Augustyn (red.) 1978. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.