przysep

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inne wyrazy z obocznosci^ -sep || -spa zwykle röiniq. si? znaczeniem, np. — podaj? za Lindem — nasep cwat ziemny’ || naspa Vsyp na poduszki itp.’; osep 'rodzaj daniny; wal’ || ospa 'osypka; rodzaj choroby’; przysep 'usypisko ziemi przez rzek?’ || przyspa 'przyzba’. Bez röznicy znaczenia w Stowniku Lindego znajdujemy obocznosc zasep || zaspa, w S1XVI wyst^puje tylko forma zaspa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1978. Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.