pseudo-lingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego obrazu odpowiedniego systemu fonologicznego. Równie jałową pracą jest analiza systemu semantycznego podjęta bez znajomości systemu gramatycznego, któremu jest on przyporządkowany. Prowadzący ją antropologowie i filozofowie zmuszeni byli przyjmować pseudo-lingwistyczne jednostki myśli, jak „idea“ czy „pojęcie“, w miejsce zupełnie oczywistych i wykrywalnych empirycznie morfemów i większych form gramatycznych języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo