pseudoangielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Był wysoki, chudy, bardzo sztywny w zachowaniu, co nadawało mu pozory chłodu. Spod tego pseudoangielskiego wyglądu przebijała dobroć. W wyrazie jego twarzy widniało coś bolesnego; czuło się, że ugina się on pod ciężarem odpowiedzialności względem kraju. Obawiał się, że przyszli historycy ganić będą zbytecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (oprac.) 1963. Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.