pseudognostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inicjatorzy omawianego tu rodzaju komunikacji budują dwa rodzaje dyskursu (i dwa różne jakościowo obrazy świata): oficjalno-urzędowy i ąuasimistyczny. Pierwszy eksponuje bardzo oficjalny charakter relacji nadawca-odbiorca, argumentację wspiera na przesłankach racjonalnych, drugi - odwołuje się do światopoglądu magicznego, korzysta z wątków pseudoparapsychologicznych, pseudognostycznych itp. Oba te dyskursy są tworzone przez zróżnicowane genologicznie teksty: formularze zamówień (zwane przez nadawców eufemistycznie np. zobowiązaniami honorowymi czy formularzami zgłoszeniowymi), niby-protokoły, osobiste zwierzenia osób o nadprzyrodzonych zdolnościach. Najważniejszy jednak jest niby-osobisty list od firmy (rzadko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michalewski, Kazimierz (red.) 2000. Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.